Stichting kringloop Dinkelland, Tubbergen

Disclaimer

COPYRIGHT

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Stichting kringloop Dinkelland Tubbergen.

Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stichting kringloop Dinkelland Tubbergen.

VIRUSSEN EN VEILIGHEID

De internetsite van Stichting kringloop Dinkelland Tubbergen wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar internetsites, onafhankelijk van Stichting kringloop Dinkelland Tubbergen. Stichting kringloop Dinkelland Tubbergen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

UW VRAGEN, SUGGESTIES EN FEEDBACK

Stichting kringloop Dinkelland Tubbergen wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door Stichting kringloop Dinkelland Tubbergen gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Stichting kringloop Dinkelland Tubbergen behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken voor doeleinden. Wij zullen als stichting echter wel vertrouwelijk omgaan met toegezonden informatie op welke manier dan ook.

DOOR STICHTING KRINGLOOP DINKELLAND TUBBERGEN VERZONDEN E-MAIL

Door Stichting kringloop Dinkelland Tubbergen verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Stichting kringloop Dinkelland Tubbergen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.